Senaste inläggen

Av Erica - 21 augusti 2009 22:30

Som en helt naturlig fortsättning på gårdagens inlägg så kommer här rådet: Drick ordentligt! Utan att på något sätt förringa vikten av mat så vill jag påpeka att vatten är ännu viktigare att få i sig än mat, då man klarar sig en mycket kortare tid utan vätska än utan föda. Om man inte dricker ordentligt kan någon eller några av följande symtom förekomma: Trötthet, förvirring, huvudvärk, yrsel, illamående, snabb, svag puls och ytlig andning, muntorrhet, sveda vid urinering, torr och kliande hud, dålig aptit, lågt blodtryck eller svettningar med blek hud. Ingen av symtomen är särskilt trevlig, men om man upptäcker någon av dem hos sig själv eller hos någon annan så bör man inte låta dem gå förbi utan se till att dryck intages, gärna i samband med något salt.  På det sättet får man i sig vätska utan att hota kroppens balans mellan vätska och salt.


Drick ofta och mycket. En vuxen person behöver få i sigkring två liter vatten per dag och än mer om man svettas mycker eller dricker mycket te, kaffe eller coca cola, eftersom dessa är vätskedrivande. Tänk på att man även vintertid svettas om man rör på sig mycket och att man även då behöver dricka mycket.


Om du av någon anledning inte får dricka något in-lajv så se då till att smita off alltid nu som då för att dricka. Se också till att bara dricka det vatten som är till för att drickas. Drick inte saltvatten, bräckt vatten eller vatten från stillastående vattensamlingar i naturen (om inte vattnet är utsagt drickbart). Dåligt vatten kan orsaka kräkningar, diarré (eller andra tarmbesvär) eller till och med parasitangrepp.


Så...

Drick ordentligt med vatten!

Drick rent vatten!

Lajva järnet!

ANNONS
Av Erica - 20 augusti 2009 22:35

Mat är bra. Eller hur?

Lajv är bra. Eller hur?

Då måste ju mat plus lajv vara jättebra! 


Det här tipset är enkelt: Se till att du äter ordentligt då du lajvar, oavsett vad för slags lajv du deltar i. Man är i allmänhet mer aktiv på lajv än i vanliga fall och därför behöver kroppen mer bränsle för att orka. Om man inte får i sig tillräckligt med mat kan man få huvudvärk, bli yr, illamående, trött. okoncentrerad och/eller lättirriterad. Inget av de här tillstånden är ju precis någon höjdare.


Ät gärna ofta och mycket. Ha med dig snacks i form av nötter i din  bältesväska, en chokladstång i din ryggsäck eller vadhelst annat som passar sig för rollen och lajvet. Täck dock på att inte bara småäta hela tiden utan ta dig tid att äta ett ordentligt mål mat då och då. Ute i skogen måste man verkligen ta sig tid för detta eftersom det i allmännhet tar längre tid att göra mat över öppen eld än att göra den på elspis eller köpa den på en snabbmatsrestaurang. Detta är antagligen självklarheter för någon som gjort det ett par gånger, men jag vet att i alla fall jag har fått lära mig detta på den hårda vägen. Man är inte van att börja göra mat redan innan man känner sig hungrig, men väntar man för länge då man bara har en eld till sitt förfogande så kan hungern mycket väl bli ett obehagligt gissel innan maten är färdig.


Om det är så att din roll eller din grupp av någon anledning inte får äta på lajvet av bra in-lajv anledningar (kan tänka mig vampyrlajv eller dyl.) så rekommenderar jag att man har något ätbart liggande på offen dit man kan smyga och höja blodsockret och energinivån. Det kan ju också vara så att din roll eller grupp inte har någon mat i början av lajvet och att en av intrigerna är att skaffa den in-lajv. I detta fall rekommenderar jag starkt att denna intrig tas på stort allvar. Mat är viktigt för spelaren, men även för rollen. Att överleva torde vara något var och en vill och därför bör ju rollen rimligtvis se till att det finns mat innan han/hon börjar skälla ut sin kusin för att han har legat med fel kvinna eller börjar skryta om hur många orcher han/hon har dödat med sin yxa. 
ANNONS
Av Erica - 20 augusti 2009 22:29

Nu ska det bli nya tag här på bloggen. Höstens mörker börjar krypa närmare och snart är jag tillbaka bland mina studier igen. Med den självdiciplin som studierna kräver så hoppas jag även kunna börja uppdatera bloggen mer regelbundet. Detta skall till en början göras genom en serie kortare inlägg med råd och tips för lajvare. Tipsen kommer att variera i ämne, men ha den gemensamma nämnaren att de kan vara bra att veta, kunna och tänka på för lajvare, både erfarna och nybörjare.

Av Erica - 7 juli 2009 22:35

Tiden flyger iväg som skjuten ur en kanon. Vart har en månad tagit vägen? Det är ju synd och skam att den här bloggen ska behöva stå ouppdaterad så länge.


En stor del av min tid den här månaden har dock gått till lajv fastän jag inte har haft tid att skriva om det. Jag har bland annat deltagit i Hunter Cell: Virgo - Episod 1 (http://hunterlajv.weebly.com/) samt de två små mini-lajv (intervaller) som ordnats efter det. Kortfattat kan kampanjen beskrivas som följande: Det finns monster, människor och mänskliga monsterjägare. Vi är monsterjägarna och vår uppgift är att hålla beståndet av monster nere på ett diskret sätt. De som är lyckligt ovetande om monstren ska förbli det. Jägarna ingår i en större, internationell organisation, men på lokal nivå är vi uppdelade i grupper, kallade celler. Den cell som tidigare funnits i Umeå, med kodnamnet Leo, är försvunnen och jägare från olika delar av Sverige har kallats in för att bilda den nya cellen Virgo som förutom att utföra den vanliga jakten även ska ta reda på vad som egentligen har hänt med Leo.
Det jag hittillls har varit med om i Hunter Cell-kampanjen har varit trevliga upplevelser. Min roll, Lovisa Vallervind, är en människokännare och agerar som ansikte utåt för Virgo. Episod 1 var tillräckligt intensiv för att man alltid skulle ha något att göra och samtidigt hade man tid att föra diskussioner och lära känna de andra som kallats till cellen. Jag har dock mycket kluvna åsikter om de fasta ramar som lajvet hade i och med att så många platser var preparerade och att ledtrådsletandet och -nystandet ledde från A till B till C. Missförstå mig rätt. Jag tycker om den sorts spänning och historia som det bygger upp, men samtidigt så är mina ideallajv de där spelarna har historien i sina egna händer till så stor del som möjligt. Nog om detta just nu dock. Får återkomma om det i något inlägg om lajvteori.

För att sammanfatta: Jag har hittills haft roligt som Lovisa och har inga planer på att hoppa av tåget.


Utöver Hunter Cell så har mycket tid gått åt till förberedelser av Ur Askan i Elden (http://www.eloria.fi/Lajv/URAEL/URAEL.php). Jag har skrivit klart min roll, färdigställt texter och sytt på mina och Philips kläder. Är pepp!


I och med det här inlägget hoppas jag kunna bryta min tystnad här på bloggen. Jag vill kunna bli mer aktiv med mitt skrivande. Jag vill lägga upp lajvrecensioner, berättelser från lajven, stämningstexter av olika slag, bilder på lajvhantverk och texter med tips för lajvare. Jag har bland annat planer på att skriva en text om djur på lajv där jag utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper skulle kunna ge tips om hur man ska bete sig om man vill ha med något djur på lajv eller om man deltar i ett lajv där det finns djur med. Jag vill också ge rollsprivartips och -inspiration samt fortsätta lägga upp delar av mina dagböcker från Skyfall.

Av Erica - 2 juni 2009 16:01

There was a young Kolga from Hell

whose tricks once made sure that Ziz fell

Then her reign ended

the chains they were mended

and now a small box is her cell


(Snabbt ihopkastad av Philip)

Av Erica - 31 maj 2009 15:37

En recension är en subjektiv beskrivning och bedömning av en kulturyttring. Oftast används recensionen som en slags konsumentupplysning, men då det gäller lajv fungerar det inte riktigt. Lajvet har ju varit och farit då väl recensionen skrivs, medan en bok eller en film ju alltid går att uppleva igen. En lajvrecension blir mer som feedback för lajvet och som en recension av arrangörerna, de andra deltagarna, platsen, konceptet och genren, vilka ju alla går att "återanvända" även om lajvet inte går att återuppleva.


En recension av ett lajv är väl främst av intresse för de som arrangerat och deltagit i lajvet i fråga, men en kort presentationsdel bör enligt mig ändå alltid förekomma.
Vem arrangerade lajvet och under vilken (om någon) förening?
Hör lajvet till en kampanj, i så fall vilken?
Var hölls lajvet och när? Hur många deltagare hade lajvet?
Vilken genre tillhörde lajvet?
Vilken var grundintrigen och hurudant var utgångsläget för rollerna?
Vad för slags roller spelades?


Då lajvet presenterats så är den fasta delen av recensinen skriven. Efter detta så kan stilen och iakttagelserna bli fria. Lajvet recenseras av en deltagare som haft en roll som kommer att färga recensionen. Man har sett alla händelser och samtal ur en mycket specifik synvikel under lajvet och därför borde olika deltagare helt logiskt recensera lajvet på olika sätt och med olika mycket vikt vid saker och ting. Någon kanske tycker att polisräden eller trollens anfall var det häfigaste under lajvet, medan någon annan inte alls tyckte om det, ytterligare en tredje person var kanske inte ens närvarande då detta skedde och kan därför inte ge någon kommentar på hur han/hon upplevde händelsen.


Några frågor som dock kan vara bra att fundera över är:

Vad var viktigt i lajvet?

Fanns det något budskap med lajvet? Framkom det?

Hurudan var händelseutvecklingen och hur påverkade den din roll?

Vad gjorde din roll för att påverka händelseförloppet? Fungerade det?

Vad var dina förväntningar och förhoppningar innan lajvet? Uppfylldes dessa?
Följde lajvet något tema?

Hur fungerade alla praktiska arrangemang kring spelet (vatten, mat, boende osv.)?

Fanns det nåpgon tydlig vändpunkt i lajvet eller någon stor oförutsedd överraskning?

Hur mycket styrde arrangörerna/spelledarna händelseförloppet och hur gjorde de det?

Hur fungerade samspelet med de andra rollerna in och de andra spelarna off?

Hurudan var den fysiska miljön? Passade den lajvet?

Hurudant var bakgrundmaterialet? För mycket? För litet? Passligt? Relevant?

Fanns det någon viktig "nyckelscen"?

Hur fungerade rolldynamiken?

Var det en balans mellan olika fraktioner?

För vem var lajvet gjort (nybörjare, "boffertomtar", "klädnördar", intrigmakare osv.)

Kan lajvet förankras i något socialt, kulturellt eller historiskt sammanhang?

Vilka känslor väckte lajvet hos dig?

Kunde du identifiera dig med din egen roll eller någon annans roll? 


Jag tror det är viktigt att inte försöka bortse från det faktum att man spelat en roll under lajvet och att denna roll var del i händelseförloppet. Man var själv med och påverkade händelseföloppet och att inte nämna detta utan försöka vara "objektiv" förtar en del av charmen med att recensera lajvet och att läsa recensionen. Man bör dock vara tydlig med vilka åsikter som är rollens och vilka som är ens egna.


Man bör också komma ihåg att lajvets arrangörer och spelare inte är professionella skådespelare på något plan och även om någon råkar ha en sådan profession så är man ändå med på lajvet för att ha roligt. Recensionen ska inte såga och djupanalysera någon enskild persons prestationer.

Av Erica - 29 maj 2009 18:21

Då jag umgås med icke-lajvare så försöker jag undvika att prata om lajv eftersom jag vet att jag har svårt att sluta då jag väl har börjat. I något sammanhang brukar det dock alltid komma på tal, oftast mest som en parentes. Många blir dock nyfikna och börjar fråga ut mig och jag berättar ju gärna. Jag inser ofta i efterhand att jag har använt ord som för mig är totala självklarheter, medan den stackars icke-lajvaren inte hade en aning om vad jag talade om.

Så för alla er oupplysta eller annars undrande: En liten ordlista över underliga ord som lajvare ofta använder sig av...

In-lajv -
I lajvet, i spelet, in-game. Att vara in-lajv är att vara i lajvet, i sin roll och i spelvärlden. Man kan även kort säga att man är in. Också saker, platser, andra människor, händelser, ord och företeelser kan vara in. De kan vara påhittade eller finnas på riktigt utanför lajvet, men i lajvet är de verkliga och på riktigt.

Off-lajv -
Utanför lajvet, utanför spelet, off-game. Att vara off-lajv, eller off, är att vara utanför lajvet, att vara sig själv. Också saker, platser, andra människor, händerlser, ord och företeelser kan vara off, alltså något som inte förekommer in-lajv. De existerar inte inom ramarna för lajvet och ska inte tas någon notis om eller nämnas. Att säga att någonting är offigt innebär att man tycker att denna sak eller företeelse inte passar in i lajvet och att de kanske stör illusionen eller känslan av att vara en annan person i en annan värld.

Off-tecknet -
Ett tecken som visar på att spelaren som gör det tillfälligt har gått off, ur lajvet. Detta tecken görs med en knuten näve ovanför pannan (har i alla fall varit så på alla lajv jag deltagit i).

Off-runan -
En symbol vilken visar att föremålet som den är tecknad på inte ingår i spelet och därför inte ska användas eller tas någon notis om in-lajv.

Hold -
Säkerhetsord som används i de flesta lajv. Detta ska utropas om en äkta nödsituation uppstår. Då detta ord ropas ska det upprepas så att alla hör. Då man hör det ska man genast gå off, ta reda på vad som hänt och i möjligaste mån hjälpa till om det behövs.

Arr -
Förkortning för arrangörer, de som arrangerar ett lajv. De skriver konceptet, lajvvärlden, intrigerna och i vissa fall rollerna. De ordnar allt det praktiska så som lajvplats, en del av rekvisitan och ibland maten som ska ätas under lajvet. I de finlandssvenska lajven jag varit på har ordet arrangör snarare betecknat föreningen inom vars ramar lajvet har arrangerats.

Spelledare -
En lajvterm främst bland finlandssvenska lajvare. Är i lajvsammanhang egentligen synonymt med arrangör. Spelledarna skriver lajvet och ordnar med det praktiska.

Intriger -
De direktiv, uppgifter och mål (samt till viss del även relationer och åsikter) vilka en roll har under lajvet. Intrigerna skrivs av arrangörerna/spelledarna och kan vara allt från enkla "hitta-skatten"-intriger, till "jag-vill-bli-kung-och-måste-manipulera-alla-runt-mig-för-att-nå-mina-mål"-intriger.

Kampanj
- En lajvkampanj är en serie lajv som hänger samman oftast genom att utspela sig i samma värld, ibland även i samma miljö och med samma roller. Många kampanjer har samma arrangörer lajv efter lajv.

Av Erica - 26 maj 2009 21:26

Hej hopp! :)


Det råkar vara så att jag har en praktikrapport som ska in på torsdag och som för tillfället inte är riktigt klar. På grund av detta så kommer mitt nästa blogginlägg antagligen skrivas först på fredag. Bara så att folk vet... :) 

Presentation

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2011
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ En lajvares förvirrade tankar med Blogkeen
Följ En lajvares förvirrade tankar med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se