Senaste inläggen

Av Erica - 17 november 2010 21:37

Nästa år kommer änglar och demoner att vandra på Umeås gator igen, fika på stans kaféer och delta i universitetets föreläsningar. Episka, men dolda strider kommer att rasa mellan mörker och ljus. Hemliga sammankomster kommer att äga rum, kanske i ett dukelt hörn av universitetsbiblioteket. Spända möten mellan bevingade och beskuggade kommer att avgöra många människors och väktares öden.


Det är alltså dags för att lajva Skyfall igen. Då Skyfall 3 börjar i Febbruari 2011 kommer det att ha gått nästan två år sedan förra gången vi lajvade detta episka lajv. Jag hade egentligen lagt denna kampanj på hyllan eftersom jag inte vågat hoppas på en fortsättning. Nu när en fortsättning är i faggorna är dock inte peppen långt borta. Jag har ännu inte anmält mig, främst för att jag vill skriva klart en stämningstext först. Anmälningen kommer dock att ske vilken dag som helst nu och sedan kommer peppen bara att öka.


För lajvets "officiella" stämningstext och senare även mer info: Gaiaprojektets forum.

ANNONS
Av Erica - 11 november 2010 22:15

Här i Umeå lajvas det en hel del nutids- eller "semi"-nutidslajv. Att skaffa kläder för dessa lajv är inte alltid så svårt då stan har många bra second hand-butiker och kanske har man mycket hemma som man kan plocka ihop. Efter ett tag kan dock de egna kläderna kännas uttjatade och även second hand kläder kan svida i plånboken för en fattig student.


Här är dock lösningen, mina vänner: Klädbiblioteket!


Här kan du låna kläder som du lånar böcker i ett vanligt bibliotek. :) För 50 kronor per år får du tillgång till Klädbibliotekets alla kläder och kan låna dem i två veckor i taget. Underbart, spännande och klimatsmart.

ANNONS
Av Erica - 22 oktober 2010 15:28

Ja, 50 lajv alltså. Jag har i dagsläget varit med på 46 lajv och har två till inbokade inom en mycket snar framtid. Innan årsskiftet kommer jag att ha nått över 50 lajv. På något sätt är det lite magiskt. På något sätt är det också lite läskigt.

Av Erica - 14 oktober 2010 23:30

Mycket på gång nu, både i mitt huvud och rent praktiskt.


För det första så har den underbara lajvkampanjen Hydra just avslutats. Tack arr och medspelare för denna upplevelse! Jag är ännu i ett sådant rus att jag inte riktigt kan sätta på pränt mina känslor, tankar och upplevelser. Belinda överlevde, hennes känslor för Enerie var besvarade, hennes föräldrar lever...


Vi som har lajvat Hydra har alla tyckt om upplevelsen och vi vill fortsätta lajva tillsammans. Därför tänker vi göra det. Vi ska försöka börja träffas en gång i veckan och lajva eller diskutera lajv. Jag tror att just denna grupp kan bli ett bra forum för att pröva olika sorters lajv i eller att diskutera lajv med på mer än bara ett ytligt plan. Jag har redan en liten lajvidé som ligger och gror någonstans i bakhuvudet.


Något annat som rör sig i mitt huvud är pedagogiken som jag pluggar just nu. Jag har ju redan skrivit ett inlägg här där jag är fruktansvärt nördig och lite pretentös och där jag kopplar ihop teorier som jag läst om i kurslitteraturen med lajv. Jag tror att det blir fler liknande texter i framtiden. Är peppad på att skriva en text om lajvroller och Bourdieus teorier och begrepp.


Nåväl. Mer om det en annan gång.


Nu ska jag sova.


Av Erica - 7 oktober 2010 14:39

En liten tanke som smög sig på mig medan jag satt och pluggade...


Förtrösta inte även om ni är förvirrade. Kopplingen mellan mina pedagogikstudier och lajv kommer, men först en liten teoripresentation för att ni ska kunna hänga med i mina tankegångar:


Jag har idag läst delar av Idéhistorikern Sven-Eric Liedmans bok "Mellan det triviala och det outsägliga: Blad ur humanioras och sahällsvetenskapernas historia". I kapitel två i denna bok tar Liedman upp olika teoretikers samhällsteorier och deras idéer om vad som gör ett samhälle till ett samhälle. Han tar upp Adam Smith och John Stuart Mill och deras individualism. För att förenkla det kan jag förklara det som så att dessa eminenta herrar ansåg att individen var samhällets minsta bygstenar. Individen blev människa i sig själv och samhället blev samhälle genom dessa individers samspel. Någon som inte höll med om detta var Friedrich Hegel. Hegel har många intressanta idéer om både ditt och datt, men det som Liedman tar upp speciellt och som jag fastnade för är just Hegels syn på individen och den andra människan.


Hegel anser nämligen inte att individen blir människa genom sig själv, utan enbart i samspel med andra individer. Han tar på så vis avstånd från individualismen och förespråkar att människan behöver ett socialt samspel, ett samhälle att ingå i för att bli hel och verklig. Enligt Hegel måste en individ få en annan individs bekräftelse för att bli människa och det är här min anknytning till lajv kommer in: Kan en roll existera i sig själv eller behövs det andra spelares eller rollers bekräftelse för att rollen ska existera? Tänk på det medan ni läser följande citat om Hegels teori från Liedmans bok:


"Vi kan tolka Hegels tanke så här: Om individualisterna har har rätt, så skulle en ensam Robinson på sin ö leva ett fulländat mänskligt liv i sin fantasi. Den fantiserade kärleken har inga skrankor eller hinder som den verkliga, den inbillade karriären har inget slut som den verkliga, de inbillade publikframgångarna, den fantiserade krigslyckan, det imaginära världsherraväldet kan alltid förverkligas. Varför kan inte över huvud människan finna sin fulländning i sin egen fantasi, där de är ensamma?


Jo, fantasins bravader saknar sin avgörande mänskliga komponent: De saknar mänskligt erkännande. Fantasins erotik har det felet att den som fantiserar inte erkänns, inte älskas av någon annan människa. Fantasins framgångar och hjältedåd och bravader blir aldrig mänskliga framgångar, hjältedåd och bravader. Det finns ingen annan människa som erkänner och värderar insatserna." (Liedman, 1998, s. 42)


Det jag alltså vill ta fram är om en roll, så att säga, kan komma till liv utan medspelare runt omkring. Är det först genom andra rollers/spelares responser och erkännanden som rollen skapas? Eller kan mina känslomässiga reaktioner på rollens känslor och tankar vara nog för att den ska finnas till?


Jag hör till den grupp lajvare som tycker att rollens interagerande med andra roller är något av det roligaste med lajv. Frågan är dock om min roll behöver dessa andra roller. Min erfarenhet säger mig att svaret på den frågan är nej. Jag vet att jag kan vara fullständigt in-lajv, vara rollen, även utan andra spelare i min närhet. Rollen tänker, funderar, planerar och handlar. Jag ser på världen genom rollens ögon och rollen blir till genom mina passiva reaktioner på dess aktivitet. Samtidigt får dessa stunder verklig betydelse först då en annan roll dyker upp eller då min roll kan berätta om sina tankar och upplevelser för en annan roll eller, för den delen, när jag off kan berätta om stunden för någon annan spelare. 


De andra spelarna kan alltså också ha relevans i detta skapande av en roll. Om vi just nu förutsätter att rollen skapas i interaktion med andra roller så vill jag ta upp en intressant aspekt: Osynliga roller. Jag har deltagit i flera lajv där det förekommer en eller flera roller som gått runt osynliga alltid nu som då. Dessa roller får absolut ingen respons från andra roller under de stunder de är osynliga. Däremot får de respons från spelare, främst omedveten men även medveten, till exempel genom att en medspelare låter sin roll berätta en hemlighet just när den osynlige är i närheten. På samma sätt kan den osynliges närvaro bekräfta en rolls existens även om denna roll är ensam då den ensamme rollens spelare vet att det finns en osynlig person i närheten.


Ytterligare en dimension på denna diskussion är de personer i lajvvärlden som inte spelas av någon. Dessa personer blir levande och verkliga genom att rollerna på lajvet gör dem verkliga genom samtal, ivägskickade brev, känslor gentemot personen osv. För spelare i Kaos lär det nu inte vara någon nyhet att min roll, Farka, har en bror. Denna bror har inte spelats på något av lajven, men han har förekommit och gjorts levande på olika sätt ändå. Han har skrivit tidningsartiklar och blivit skriven om. Min roll har pratat om honom, tänkt på honom och saknat honom. Han kom dock till liv på riktigt först när detta flöde av information, tankar och känslor flev mer än enkelriktat. Det dök upp en roll som även hon kände Farkas bror och genom den dialog som då kunde genomföras blev brodern verklig.


Som ni märker så har jag inget fint och utförligt svar på de frågor som jag tidigare ställde, utan enbart teorier, spekulationer och exempel från mitt eget lajvande. Om du som läser detta har orkat igenom hela texten och har några egna tankar, idéer och exempel så kommentera gärna. Jag vill gärna försöka utveckla denna högst spontana idé att koppla Hegels syn på Den Andra till rollers varande. Referenser

Liedman, Sven-Eric. Mellan det triviala och det outsägliga. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1998.


Notering

Jag tar inte ansvar för korrektheten i faktan på de sidor som jag länkat till i ovanstående text. Min avsikt är enbart att ge en uppfattning om vilka dessa herrar, som jag nämner, var. Jag har inte läst igenom all text på hemsidorna och faktafel och underligheter kan därför förekomma.

Av Erica - 17 september 2010 13:37

Då Kaos började den 23:e augusti försvann plötsligt all min tid att blogga. Tiden gick till lajvande och till arrangörande. Just nu har vi en pausvecka i lajvet och från och med måndag lajvar vi två veckor igen innan lajvet slutar. Trots pausvecka så tar arrangörandet ännu en hel del av min tid, men just nu har jag tid att skriva lite här. Vill hålla uppe skrivtakten någorlunda.


I förrgår (onsdag) fixade vi arrangörer för Kaos en workshop för våra deltagare. Temat var kroppsspråk och vi lekte lekar och utförde improvisationsövningar för att mer aktivt börja tänka på våra kroppar och på vad de kan säga om oss och våra tankar och viljor. Det blev några mycket intressanta och intensiva timmar. Vi hade mycket roligt tillsammans och åtminstone jag kände att jag fick ut något av det hela. En gest, en min, ett steg framåt... allt detta kan signalera så mycket. Jag kan visa min status genom min kroppshållning och med kropp och miner kan jag signalera huruvida jag är positivt inställd till något eller inte. 

Absolut något att ta med sig i sitt lajvande!


Workshopen hölls i studiefrämjandets lokaler på Ålidhem. Där kommer även ett off-möte vi håller ikväll att äga rum. Vi i arrangörsgruppen är mycket glada att vi fått tillgång till Studiefrämjandets lokaler och hoppas på att kunna fortsätta hålla delar av vår verksamhet där.

Av Erica - 20 augusti 2010 19:30

Detta lilla alfabet tillägnas med humor och värme de två "bittra" lajvarna i min nära bekantskapskrets. Jag tror nog att ni, A och P, kan känna igen er själva på vissa av punkterna och jag vet att jag själv lyser igenom på vissa andra. ;)


Hjälp gärna till med att fylla i de tomma bokstäverna!


Anmälningsdatum

Boffertomtar

Cirkelresonemang

Dieseldrivna drakar

Eldningsförbud

Förseningar

Griniga arrangörer

Hatkärlek

Icke trovärdigt

Jag-vet-minsann-bäst

Kraftkåthet

Lajva (yes, I went there)

Mygg

Nördar

Offighet

Polyestersammet

Q

Regn

Stereotyper

Tondöva spelemän

Ush!

Värmebölja

W

X

Ylleälskande yrhättor

Z

Å

Äckliga lajvare

Överskattat

Av Erica - 19 augusti 2010 22:04

Nu har jag lagt upp ett par dagars dagboksanteckningar till för Skyfall Mars. De finns under år 2008 i marsmånads logg.

Presentation

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2011
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ En lajvares förvirrade tankar med Blogkeen
Följ En lajvares förvirrade tankar med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se