Alla inlägg under maj 2009

Av Erica - 31 maj 2009 15:37

En recension är en subjektiv beskrivning och bedömning av en kulturyttring. Oftast används recensionen som en slags konsumentupplysning, men då det gäller lajv fungerar det inte riktigt. Lajvet har ju varit och farit då väl recensionen skrivs, medan en bok eller en film ju alltid går att uppleva igen. En lajvrecension blir mer som feedback för lajvet och som en recension av arrangörerna, de andra deltagarna, platsen, konceptet och genren, vilka ju alla går att "återanvända" även om lajvet inte går att återuppleva.


En recension av ett lajv är väl främst av intresse för de som arrangerat och deltagit i lajvet i fråga, men en kort presentationsdel bör enligt mig ändå alltid förekomma.
Vem arrangerade lajvet och under vilken (om någon) förening?
Hör lajvet till en kampanj, i så fall vilken?
Var hölls lajvet och när? Hur många deltagare hade lajvet?
Vilken genre tillhörde lajvet?
Vilken var grundintrigen och hurudant var utgångsläget för rollerna?
Vad för slags roller spelades?


Då lajvet presenterats så är den fasta delen av recensinen skriven. Efter detta så kan stilen och iakttagelserna bli fria. Lajvet recenseras av en deltagare som haft en roll som kommer att färga recensionen. Man har sett alla händelser och samtal ur en mycket specifik synvikel under lajvet och därför borde olika deltagare helt logiskt recensera lajvet på olika sätt och med olika mycket vikt vid saker och ting. Någon kanske tycker att polisräden eller trollens anfall var det häfigaste under lajvet, medan någon annan inte alls tyckte om det, ytterligare en tredje person var kanske inte ens närvarande då detta skedde och kan därför inte ge någon kommentar på hur han/hon upplevde händelsen.


Några frågor som dock kan vara bra att fundera över är:

Vad var viktigt i lajvet?

Fanns det något budskap med lajvet? Framkom det?

Hurudan var händelseutvecklingen och hur påverkade den din roll?

Vad gjorde din roll för att påverka händelseförloppet? Fungerade det?

Vad var dina förväntningar och förhoppningar innan lajvet? Uppfylldes dessa?
Följde lajvet något tema?

Hur fungerade alla praktiska arrangemang kring spelet (vatten, mat, boende osv.)?

Fanns det nåpgon tydlig vändpunkt i lajvet eller någon stor oförutsedd överraskning?

Hur mycket styrde arrangörerna/spelledarna händelseförloppet och hur gjorde de det?

Hur fungerade samspelet med de andra rollerna in och de andra spelarna off?

Hurudan var den fysiska miljön? Passade den lajvet?

Hurudant var bakgrundmaterialet? För mycket? För litet? Passligt? Relevant?

Fanns det någon viktig "nyckelscen"?

Hur fungerade rolldynamiken?

Var det en balans mellan olika fraktioner?

För vem var lajvet gjort (nybörjare, "boffertomtar", "klädnördar", intrigmakare osv.)

Kan lajvet förankras i något socialt, kulturellt eller historiskt sammanhang?

Vilka känslor väckte lajvet hos dig?

Kunde du identifiera dig med din egen roll eller någon annans roll? 


Jag tror det är viktigt att inte försöka bortse från det faktum att man spelat en roll under lajvet och att denna roll var del i händelseförloppet. Man var själv med och påverkade händelseföloppet och att inte nämna detta utan försöka vara "objektiv" förtar en del av charmen med att recensera lajvet och att läsa recensionen. Man bör dock vara tydlig med vilka åsikter som är rollens och vilka som är ens egna.


Man bör också komma ihåg att lajvets arrangörer och spelare inte är professionella skådespelare på något plan och även om någon råkar ha en sådan profession så är man ändå med på lajvet för att ha roligt. Recensionen ska inte såga och djupanalysera någon enskild persons prestationer.

ANNONS
Av Erica - 29 maj 2009 18:21

Då jag umgås med icke-lajvare så försöker jag undvika att prata om lajv eftersom jag vet att jag har svårt att sluta då jag väl har börjat. I något sammanhang brukar det dock alltid komma på tal, oftast mest som en parentes. Många blir dock nyfikna och börjar fråga ut mig och jag berättar ju gärna. Jag inser ofta i efterhand att jag har använt ord som för mig är totala självklarheter, medan den stackars icke-lajvaren inte hade en aning om vad jag talade om.

Så för alla er oupplysta eller annars undrande: En liten ordlista över underliga ord som lajvare ofta använder sig av...

In-lajv -
I lajvet, i spelet, in-game. Att vara in-lajv är att vara i lajvet, i sin roll och i spelvärlden. Man kan även kort säga att man är in. Också saker, platser, andra människor, händelser, ord och företeelser kan vara in. De kan vara påhittade eller finnas på riktigt utanför lajvet, men i lajvet är de verkliga och på riktigt.

Off-lajv -
Utanför lajvet, utanför spelet, off-game. Att vara off-lajv, eller off, är att vara utanför lajvet, att vara sig själv. Också saker, platser, andra människor, händerlser, ord och företeelser kan vara off, alltså något som inte förekommer in-lajv. De existerar inte inom ramarna för lajvet och ska inte tas någon notis om eller nämnas. Att säga att någonting är offigt innebär att man tycker att denna sak eller företeelse inte passar in i lajvet och att de kanske stör illusionen eller känslan av att vara en annan person i en annan värld.

Off-tecknet -
Ett tecken som visar på att spelaren som gör det tillfälligt har gått off, ur lajvet. Detta tecken görs med en knuten näve ovanför pannan (har i alla fall varit så på alla lajv jag deltagit i).

Off-runan -
En symbol vilken visar att föremålet som den är tecknad på inte ingår i spelet och därför inte ska användas eller tas någon notis om in-lajv.

Hold -
Säkerhetsord som används i de flesta lajv. Detta ska utropas om en äkta nödsituation uppstår. Då detta ord ropas ska det upprepas så att alla hör. Då man hör det ska man genast gå off, ta reda på vad som hänt och i möjligaste mån hjälpa till om det behövs.

Arr -
Förkortning för arrangörer, de som arrangerar ett lajv. De skriver konceptet, lajvvärlden, intrigerna och i vissa fall rollerna. De ordnar allt det praktiska så som lajvplats, en del av rekvisitan och ibland maten som ska ätas under lajvet. I de finlandssvenska lajven jag varit på har ordet arrangör snarare betecknat föreningen inom vars ramar lajvet har arrangerats.

Spelledare -
En lajvterm främst bland finlandssvenska lajvare. Är i lajvsammanhang egentligen synonymt med arrangör. Spelledarna skriver lajvet och ordnar med det praktiska.

Intriger -
De direktiv, uppgifter och mål (samt till viss del även relationer och åsikter) vilka en roll har under lajvet. Intrigerna skrivs av arrangörerna/spelledarna och kan vara allt från enkla "hitta-skatten"-intriger, till "jag-vill-bli-kung-och-måste-manipulera-alla-runt-mig-för-att-nå-mina-mål"-intriger.

Kampanj
- En lajvkampanj är en serie lajv som hänger samman oftast genom att utspela sig i samma värld, ibland även i samma miljö och med samma roller. Många kampanjer har samma arrangörer lajv efter lajv.

ANNONS
Av Erica - 26 maj 2009 21:26

Hej hopp! :)


Det råkar vara så att jag har en praktikrapport som ska in på torsdag och som för tillfället inte är riktigt klar. På grund av detta så kommer mitt nästa blogginlägg antagligen skrivas först på fredag. Bara så att folk vet... :) 

Av Erica - 24 maj 2009 12:29

Mitt i den torra sommarhettan år 2006 gick lajvet Dragonbane av stapeln i Älvdalen, Dalarna, Sverige. Lajvet hade ungefär 300 deltagare och pågick i sex dagar. Till detta lajv tillverkades ofantliga mängder av rekvisita. Dessutom byggdes en drake samt en hel by: Cinderhill.


Även om lajvet hade många brister och delar av byn byggdes mycket slarvigt så är den ändå ett stort, fysiskt påtagbara bevisen på lajvets storslagenhet. Byn byggdes i huvudsak av volontärer som tillbringade veckor i streck med att arbeta för att färdigställa byn i tid till lajvet. Jag var en av dessa volontärer. Det var inte svårt att förälska sig i den miljö som byn var förlagd i. Den låg en bra bit från närmaste bebyggelse, inne i skogen, uppe på en höjd. Från den högsta platsen i byn kunde och kan man se ut över dess byggnader och man ser även ut mellan träden, ut på yttervärlden. Av den anblicken att döma så skulle byn kunna vara den enda bebyggelsen i världen. Där finns bara blånande höjder så långt ögat kan nå. Själva byn är också speciell med sina långhus och småhus placerade på pålverk.


Denna by finns alltså kvar och har hittills mest lämnats att förfalla trots de stora potential den har. Dessa potential vill föreningen Friends of Cinderhill (http://www.cinderhill.info/) ta tillvara på. Man vill bygga upp byn på nytt, reaparera och bygga ut. Man vill att den ska kunna användas för andra lajv samt för arrangemang som till exempel firmafester, konfirmationsläger och dyl. Det är gratis att gå med i föreningen och det finns en förening både i Sverige (Cinderhills vänner) och i Finland (Cinderhillin ystävät ry).


Har du några idéer för hur man kan utnyttja eller utveckla byn - ta kontakt med de ansvariga.

Har du några veckor över i sommar - åk till Älvdalen som volontäarbetare.

Har du läst det här inlägget - gå med i en av föreningarna.

Av Erica - 23 maj 2009 22:41

Idag har jag sprungit runt i Umeå iklädd lajvkläder. Orsaken till detta är att Sverok Övre Norrland har visat upp sig och gjort reklam för sin verksamhet under Kulturnatta. Kulturnatta är ett stort kulturarrangemang med många olika kulturhändelser som sker runt om i Umeå under en dags och en natts tid (ni på andra sidan pölen: tänk Konstens natt). Kulturhändelserna kan vara allt från konserter till föreläsningar.


Klockan var 10.30 då jag var på plats i Rådhusparken. Då hade endast tre tappra själar dykt upp. De hade tagit med sig materialet för dagen: Baldakin, broschyrer, limsa/läsk (inte lätt att skiva så att alla blir nöjda), spel, filtar och godis m.m Då vi hade börjat ställa iordning allt så dök det upp fler lajvare och tillsammans fick vi allt iordningställt.


Under dagens lopp yrade vi runt i Umeå centrum och delade ut broschyrer. De flesta av oss var lajvklädda och vi drog väl till oss en del uppmärksamhet. Vissa var dock mer uppseendeväckande än andra...Vi fick en hel del broschyrer utdelade, men tyvärr så mötte jag endast en person som verkade genuint intresserad av det vi höll på med. Vid baldakinen blev dock de två svärden ett stort dragplåster för passerande småpojkar. Våra tappra krigare som var iförda harnesk och brynja fick sig nog ett antal törnar från vapnen hanterade av alltför energiska pojkar.


Överlag var det en trevlig dag tillsammans med andra lajvare. Jag betvivlar dock att vi gjorde ett bestående intryck på särskilt många av de personer som vi träffade. Det är alltid ett problem att göra reklam för spel, rollspel och lajv.Vi gjorde dock ett gott försök att sprida vår hobby och fick för det ett gratis mål mat, en t-shirt och en trevlig dag med vänner.


.


Been there, done that, got the t-shirt.

Av Erica - 22 maj 2009 00:21


(Gjord efter en idé av Wadde.) 

Av Erica - 21 maj 2009 11:55

Det senaste nålbindningsprojekt som jag fått färdigställt är en mössa underbart gult garn. Mössan är tjock och till skillnad från min första mössa så går den ner ordentligt över öronen och den har ingen liten fånig topp utan är helt slät. Materialet är 100 % ylle och även det enkla broderiet i mörkgrått är ylle. Jag började sy mössan på väg ner till lajvkonventet Prolog. Min tanke var att jag kanske skulle kunna få den färdig till auktionen där. Så blev inte fallet. Jag färdigställde den först efter att ha kommit hem. Dock så har jag ännu inte övergivit tanken på att sälja den, så om någon är intresserad så är det bara att höra av sig. Mössan sitter som ett smäck på mitt huvud (Jag har storlek 56 ungefär), men då den töjer lite grann så borde ett större huvud inte vara något problem. Nålbindning töjer dock inte alls lika mycket som stickning, bara så att ni vet. :)


Av Erica - 20 maj 2009 19:58

Jag vet inte hur det är med andra lajvare ute i världen, men för mig är i alla fall förberedelserna för sommarens lajv i full gång. Det lajv jag främst har målet inställt på är Ur Askan i Elden, eller URAEL (http://www.eloria.fi/Lajv/URAEL/URAEL.php), vilket arrangeras av Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria. Eloria är min hemförening och det är tradition inom föreningen att varje sommar ha ett storlajv. URAEL är sommarens storsatsning och jag är pepp! Känn min pepp! Känn hur den liksom omsluter er och drar med er! Ni kan inte motstå att komma på URAEL!


Ähum, nåja, smygreklam har aldrig varit min starka sida...

Åter till saken.

Jag är ansvarig för en av kulturerna på URAEL och det är bråda tider för mig då jag försöker få alla kulturtexter färdigskrivna. För tillfället håller jag på att försöka färdigställa en text om geografin samt små korta texter om landets städer, vilka förhoppningsvis ska ingå i en interaktiv karta. Som tur är så har jag min roll färdigskriven i alla fall eftersom jag redan har spelat henne i det första lajvet i kampanjen. Jag ska dock utöka hennes bakgrund lite samt finputsa vissa detaljer, annars är hon perfekt. Jag ska också sy lite nya kläder åt henne. Det jag främst har i tankarna är ett par eleganta klänningar, åtminstone en underklänning och en överklänning samt, om jag bara får tid, en mellanklänning. Hon kommer att se flott ut.

Utöver URAEL så har jag inget lajv jag direkt peppar på för tillfället. Jag är förstås pepp på både Vampyrkrönikan och Skyfall till hösten, men det är en mer passiv pepp eftersom jag måste koncentrera mig på URAEL för tillfället. Jag skulle också vilja få reda på vilka dagar jag arbetar i sommar så jag skulle kunna bestämma mig om jag kan fara på något medeltidsinspirerat lajv här i Sverige. De jag främst har haft tankarna på är Eterna (http://www.eterna.nu) och Dawns Fy Anwylyd (http://www.freewebs.com/anwylyd/). Ytterligare ett lajv som jag funderar att fara på är Hunter Cell: Virgo (http://hunterlajv.weebly.com). Jag gillar konceptet med att spela monsterjägare och jag har också fått en förfrågan från en annan spelare om jag skulle kunna spela en viss roll, men då lajvet ligger på min födelsedag tvekar jag lite. Nåja, känner jag mig själv rätt så ska en födelsedag väl inte hindra mig från att lajva. Vilken dag som helst nu så kommer jag väl att anmäla mig...

Presentation

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ En lajvares förvirrade tankar med Blogkeen
Följ En lajvares förvirrade tankar med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se